SDF-mötet

Scandic Hotel, Växjö var platsen för det första SDF-mötet i det nya millenniet. 40 personer och 17 föreningar representerade och årsmötet gick i stort i lugnets tecken. Enda inkomna motionen som gällde FIK Färjestadens yrkande på att 6 hopp och kast skall gälla vid klubblags-DM, förorsakade viss debatt. Motionen befölls av årsmötet. Tävlings-, tränings- och utbildningsprogram för kommande år presenterades liksom budgeten. Förbundets ekonomi är god. Styrelsens förslag till stadgeändring i det att styrelsens minskas med en till 6 ledamöter plus ordförande klubbades. Ur styrelsen avgick Ove Davidsson, Alvesta efter att ha varit ledamot i 15 år

En del priser utdelades innan årsmötet öppnades.