TRÄNARTIDNINGEN NR 1, 2000

Friidrottscentrum Växjö, Box 3007, 350 33 Växjö, fax 0470-103 56
projektanställd: Fredrik Ahlström tel. 0470-203 85/arb, 0470-256 79/bost, epost: fredrik.ahlstrom@ebox.tninet.se


TRÄNARTIDNINGEN FC VÄXJÖ,
ansvarig utgivare: Janne Bengtsson 0470-391 72,a
redaktion: Fredrik Ahlström, Cai Bolö och Janne Bengtsson
frågor om utbildning: Åke Blomé 0457-215 10, Arne Olsson 0478-406 72 eller Fredrik Ahlström
Upplaga ca. 500 ex.
Planerad utgivning 2-3 nummer/år: februari-mars, (maj) och september.


Ur innehållet
Hej !
FRIIDROTTSÅRET PÅ FOLKHÖGSKOLA
TRÄNARFORTBILDNING STYRKA, SKIVSTÅNG
DIN FÖRENINGS FRAMTID - RAPPORT
TIPSRUTA
FC Växjö´s kalender -2000
SOMMARLÄGER


Hej !
Inomhussäsongen är nästan över. USM och Götalandsmästerskapen är i stort sett det enda som återstår. FC-områdets aktiva har gjort mycket fina resultat. Stora SM var mycket lyckat. Många aktiva var med och gjorde fina insatser i inomhuslandskampen i Tammerfors. Det låter som musik i öronen.
Dock finns det saker som oroar. Många av våra mindre klubbar har knappast inte märkts på arenorna under vintern. Det är inte bra. Om våra mindre klubbar sviktar kommer vår styrka att svårt naggas i kanten. Det är ju detta som är ryggraden i att hitta talanger runt om i Blekinge och Småland. Det finns talanger överallt, men om inte det finns verksamhet ute i bygderna kommer talangerna att syssla med andra aktiviteter.
Ungdomarnas behov har diskuterats mycket under senare tid, inte minst inom vårt område. Ett försök att hitta nya vägar att locka ungdomar till oss är ju att lyssna på de unga och lära. Vi måste dessutom arbeta hårt för att rekrytera yngre ledare. Ett steg mot detta är på gång till nästa planeringskonferens.
Vi måste dessutom bli bättre på att utnyttja de resurser som finns inom FCs område. Det finns en förstklassig hall i Växjö, en annan i Jönköping. Det borde vara fler klubbar som utnyttjar dessa.
Vi har ett Friidrottsgymnasium i Växjö. Det borde vara en självklarhet att utnyttja de positiva saker som finns där (träning i hall, dagtid, med tränare och likasinnade aktiva). Jag tycker att det är bedrövligt att vi skickar aktiva till andra FIG som inte har bättre resurser än vårt. Det blir bara länge hemifrån.
Från och med hösten 2000 har vi en Folkhögskola med friidrottsklass i Växjö. Ett perfekt alternativ för de som behöver komplettera sina gymnasiebetyg. Växjö har dessutom ett kraftigt expanderande Universitet där äldre aktiva kan studera och utnyttja hallen och tränarna.
Låt oss köra tillsammans och utnyttja de resurser som finns för de aktivas bästa.

Janne Bengtson


FRIIDROTTSÅRET PÅ FOLKHÖGSKOLA

Som vi tidigare har berättat så startar till hösten Friidrottsåret på Sankt Sigfrids Folkhögskola. Här finns perfekta möjligheter att förbättra sina studieresultat från gymnasiet. Detta för att höja sin behörighetsnivå inför studier på högskola/universitet, vilket skolan kan hjälpa till med inom de flesta områdena.
Samtidigt kommer ett par timmar i veckan att ägnas åt ”teoretisk idrott” där det bland annat kommer ingå ledarskap/tränarutbildning, fysiologi, anatomi, kost, friskvård och etik.
Förutom detta kommer eleverna få 12 timmar schemalagd friidrottsträning per vecka.
Sankt Sigfrids Folkhögskola är naturskönt belägen strax utanför Växjö, endast 8 km från Värendsvallen. Ansökan till den första antagningsomgången ska göras senast 10/5. Därefter sker endast antagning till reservplatser.
Är du intresserad så finns det mer att läsa på hemsidan www.sigfrid.g.se . Vill du ha foldern eller har du några frågor, går det också bra att kontakta Peter Widén (samordnare för träningsdelen) 0470-227 56,b 0708-22 75 60, eller Paul Nilsson (lärare på folkhögskolan) 0470-72 40 80,a.


TRÄNARFORTBILDNING STYRKA, SKIVSTÅNG

Tränarfortbildningen söndagen den 2 april kommer att innehålla två delar. Först är det en teoretisk del angående styrketräning. Här ska vi försöka få svar på vilken betydelse styrketräning bör ha i olika åldrar, och vilka träningsformer vi kan välja för detta.
Den andra delen är skivstångsteknik. Här är målet att deltagarna gärna själva provar på de grundläggande skivstångsövningarna. Detta för att lära sig grunderna i lyfttekniken, och för att de deltagande tränarna lättare ska kunna (och våga) ta med skivstång i träningen när det blir aktuellt.
Föreläsare denna dag blir Jonas Mellblom, Stellan Kjellander och Johan Pyrell. Exaktare inbjudan utskickas till alla föreningar, och kan även fås av Fredrik Ahlström.


DIN FÖRENINGS FRAMTID - RAPPORT

I november/december -99 bjöd vi in alla friidrottsföreningarna till fyra länsvisa träffar på temat ”hur vill vi att vår förening ska se ut i framtiden”. Här kom sammanlagt åtta föreningar. Av dessa var det några föreningar som redan genomfört ett utvecklingsarbete i sin förening. Denna utveckling kan bestå i att gemensamt genomföra en planeringsdag, där man tillsammans lyssnar av medlemmarnas åsikter. Denna utveckling bör även bestå av att tillsammans sätta upp mål och prioriteringar för verksamheten, och gärna upprätta en handlingsplan för att lättare kunna förverkliga dessa mål.
Vår målsättning för dessa träffar var lite högre än ”bara” åtta föreningar, men samtidigt nådde vi ett par föreningar som ännu inte kommit så långt i sitt utvecklingsarbete. Vår ambition är trots allt att göra dessa ”länsträffar” till en årlig tradition.
En ”anonym” sammanställning över vad vi fick fram på dessa träffar, och vad vi fått fram vid tidigare föreningsbesök, kommer vi att sammanställa och skicka ut till alla föreningar. Här ett litet smakprov på detta:

• ”Föräldrarna till dagens knattar kan vara föreningens ryggrad av bra ledare om fem år. Har vi råd att inte introducera dem på ett bra sätt i vår förening.”

•”Vi har var och en olika motiv för att arbeta i föreningen.”

• ”Är det viktigare att rekrytera nya 10-åringar än att försöka behålla och inspirera de 14-åringar vi redan har.”


TIPSRUTA

Underrubriken den här gången är: Måste uthållighet vara tråkigt? Ja, den föreställningen finns alltför ofta bland de som inte sysslar med löpning som huvudgren(-ar). Jag förutsätter att vi är överens om att samtliga våra friidrottare behöver träna uthållighet, det är ju en av de fem fysiska grundegenskaperna. Samtliga dessa fem egenskaper behövs det mycket av för att bygga en atlet, och atleter behövs för att bygga duktiga friidrottare.

På FIG, Växjö har vi under hösten/vintern, och skall fortsätta fram till påsken, tagit fasta på detta och försökt anpassa uthållighetsträning för sprint-, hopp- och kastfrälsta. Utgångsläget var att alla skall kunna köra tillsammans och innehållet skulle vara variationsrikt. Detta för att det skulle vara roligt och därmed lätt att “lura på dem” 15-20 minuters effektiv “flåsträning”.
Hur har det då sett ut? Jag inleder med att förklara innehållet i några rubriker och därefter presenteras ett utdrag ur planeringen.

Löpskoln.= Sträckan är 30-40m, man jobbar med en löpskolningsövning( ex. hälkick eller knälyft) åt det ena hållet. På vägen tillbaka “vilar” man med t.ex. hopsasteg eller galoppsteg.
Diagonal = Använd en fyrkantsbana med en sidlängd på 30-50m. Spring fort diagonalt mellan två hörn och jogga sakta utefter sidan till nästa hörn. Stick fort på diagonalen igen o.s.v.
Ledlöpn. = Gruppen joggar på led och vid signal sticker siste man fram till täten. Varianter finns i form av att man springer två och två och rusar till täten på varsin sida om ledet. Man kan också lägga till att utföra vissa övningar “på vägen fram”, t.ex. knälyft, hälkick eller armsnurr.
30-10 sek = Spring i 30 sekunder och vila i 10 sekunder. Körs också i varianterna 60-30 och 90-30 sek.
Styrka-löp = En fyrkantsbana med en sidlängd på 30-50m. Jogga långsidan och stanna vid varje hörn. Där genomförs en styrkeövning, t.ex. sit-ups, armböjn./sträckn., upphopp eller utfallssteg.
Hinderint. = En fyrkantsbana med sidlängd 30-50m byggs upp med hjälp av en häck i varje hörn. Spring runt och passera över alla häckar. Använd någon intervallform t.ex. 60-30 sek.
Stafettint. = Gör lag med 3-4 deltagare. Sträcklängd 30-40m. Använd stafettpinne och spring som kurir-stafett.

Oavsett vilken av ovanstående “rubriker” vi tränar, så kör man på i ett kör under hela den tid som planeringen anger. Vilan innan nästa “rubrik” börjar brukar vi låta pulsen styra. Ett par stycken i gruppen kör med pulsklocka på sig och när dessa visar 120-130 slag/min är det dags att dra igång igen.

Planeringsexempel
Uppvärmning: Jogg 5 min Nedvärmning: Jogg 5 min

Vecka

9

10

11

12

13

14

15

Löpskoln.

5

4

5

4

Diagonal

4

5

4

4

Ledlöpn.

5

4

4

4

30-10 sek

5

60-30 sek

5

5

90-30 sek

5

5

Styrka-löp

4

5

5

Hinderint.

5

5

Stafettint.

5

4

4

4

Tot.minuter

14

15

17

18

18

18

18

 

 

 

 

 

 

Reaktionerna från de aktiva har varit mycket positiva. Det har helt plötsligt blivit mycket enklare, ja t.o.m. roligt att träna uthållighet. De har sluppit våndan att hasa sig runt 25-30 minuter på elljusspåret. Vi tränare har också gjort samma bedömning. Dessutom kan vi konstatera en klar förbättring av flåset hos samtliga, som varit med regelbundet. Det har självklart varit positivt vid genomförandet av alla annan träning. Prova! Lägg till och dra ifrån, använd fantasin. CAI


FC Växjö´s kalender -2000

v. 12
21/3 Tränarfortbildning sprint/häck Jönköping
25-26/3 Bas Allmän:1 Jönköping

v. 13
1-2/4 15-16årsuppföljning Växjö
1/4 Starter och eltidskurs Växjö
2/4 Tränarfortbildning styrketräning, skivstångsteknik Växjö

v. 14
8-9/4 Bas Speciell:2 kast Växjö
8/4 Funktionärskurs steg 2 Jönköping
8/4 Funktionärskurs steg 2 Nässjö

v. 15
11/4 Tränarfortbildning höjd Jönköping
15/4 Funktionärskurs steg 2 Alvesta

v. 16
18/4 13-14årsuppföljning Växjö

v. 24
13-16/6 15-16årsläger Växjö
14-16/6 13-14årsläger Skruv

v. 31
5-6/8 Swebus Mångkampscup (arrangör team Mångkamp) Huddinge

v. 43
28/10? Bas Allmän:2 Jönköping

v. 45
10-11/11 Bl.FIF, Sm.FIF och FC Växjö´s Ledarkonferens Grimslöv

v. 46
18-19/11? Bas Speciell:2 löpning Växjö

v. 47
25-26/11? 15-18årsuppföljning Växjö

Är Du intresserad av utbildning som vi inte erbjuder på hemmaplan. Titta gärna på SFIF´s hemsida www.friidrott.se under ”utbildning” där finns mycket av utbudet runt om i landet upptaget.


SOMMARLÄGER

Vi vill redan här slå ett slag för sommarens läger. Av tradition kör vi dessa mellan skolavslutningen och midsommar.
15-16årslägret har vi traditionsenligt i Växjö. Vi startar tisdagen den 13 juni vid lunch, och avslutar efter lunch fredagen den 16 juni. Här kommer vi även i år att få hjälp av Friidrottsgymnasiet.
13-14årslägret har fungerat bäst när vi kör det i Skruv. Därför väljer vi Skruv även denna gång. Vi startar vid lunch onsdagen den 14 juni och avslutar efter lunch fredagen den 16 juni.
Notera att helgen 16-17 juni avgörs Smålands UDM för 16-14-13 år i Växjö, och nästan samtidigt 17-18 juni avgörs Östersjöspelen i Karlshamn. Förhoppningsvis har vi några lag med på Stafett-SM i Skellefteå även det 17-18/6. Exaktare inbjudningar till bägge våra läger kommer inom kort.