Kursverksamheten på distriktsnivå

Årets kursverksamhet har varit en av de bästa under de åtta år som jag varit ansvarig för utbildningen. T.o.m. i nivå med 94-års då vi var Sverigebäst baserat på Bas- och Domarkurser jämte Studiecirklar.
Samtliga planerade Bas-kurser har genomförts och oftast med stort deltagarantal. Fyra Domarkurser har körts med många deltagare på samtliga. Kanske mest glädjande är att Studiecirklarna och Studietimmarna ökat så fint. Det är drygt dubbelt upp gentemot fjolåret.
Komplett redovisning av samtliga kurser finner ni på följande sidor.
Redan nu kan jag se att trenden håller i sig med mycket bra med anmälningar till höstens kurser.
Ett flertal föreningar har efterfrågat en starter- och eltidskurs och denna körs i Växjö 991127. Också glädmande är att Halland har överträffat tidigare år med många deltagare speciellt till Bas-kurserna.
Som vanligt ett stort tack till SISU Småland, mina styrelsekamrater i SmFIF, FC:s Fredrik Ahlström och inte minst alla mina duktiga instruktörer.
Till sist slutar jag som vanligt med förhoppningen att vi kommer att fortsätta i samma fina anda även kommande år.
Hovmantorp 990930
Arne Olsson