Tillägg om röstlängden 2013
3 jan:
Som tillägg till notisen 1 nov har Svenska FIF nu sammanställt en officiell röstlängd för klubbar vid SDF-årsmötet, och distrikten vid Svenska FIFs Förbundsårsmöte. Precis som förutspåddes i den tidigare notisen ligger Småland kvar på 3st tilläggsröster baserat på SM-poäng, och klubbarnas antal röster vid SDF-årsmötet plus medlemsavgift till SFIF blir också som då uppgavs. Däremot visar det sig att Småland tappar en röst baserat på LOK-stöd, från 5st till nu 4st, vilket också innebär en motsvarande minskning i SDF-bidrag från SFIF. Totalt med 2st grundröster som alla distrikt har blir det nu 9st ombud till 2013 års Förbundsårsmöte som vi ska utse vid vårat SDF-årsmöte i Värnamo den 9 mars.