Styrelsens svar på inkomna motioner
2 feb:
En dryg månad återstår till vårat årsmöte lördag 9 mars i Värnamo. Kallelse har ni till höger. Fyra motioner har inkommit och nu har ni styrelsens kommentarer på dessa nedan. Motioner ska vara inkomna senast en månad innan årsmötet, så man har fortfarande en vecka på sig.

 1. Smålands ombud bör rösta som vårat årsmöte har bestämt
  Till att börja med har det sällan beslutats något särskilt på årsmötet vad Småland vill, på sin höjd har vi nämnt vilka motioner som inkommit och kanske vad styrelsens tycker, sällan någon diskussion. Om t.ex. tio motioner inkommit som ska genomlysas och diskuteras ordentligt lär vi få avsätta någon timma till detta på årsmötet, vill alla det? Därtill finns ju personval och andra frågor att ta ställning till. Ibland har inte ens motionerna offentliggjorts vid tidpunkten för vårat årsmöte så då går det inte. Vi yrkar på avslag och nöjer oss med uppmaningen till de som väljs att ”rösta ansvarsfullt för Smålands bästa”.
 2. Smålandsrekord för veteraner bör noteras i samma grenar som Svenska veteranrekord finns
  Styrelsen bollar i huvudsak frågan till veterankommittén, men med tillägget att vi bör följa de svenska rekorden endast i VSM-grenarna, därutöver finns svenska rekord i en mängd icke VSM-grenar som t.ex. 600m och 2 mile, där vi inte anser oss ha underlag för Smålands-rekord. Veterankommitténs ordförande Ronny är med på detta. Styrelsen yrkar alltså på avslag på motionen.
 3. Terräng-DM bör ha samma distanser som Terräng-SM
  Styrelsen yrkar på avslag och vill behålla en gemensam 4km-sträcka då vi upplever ett stort gemensamt startfält som något positivt snarare än uppsplittring på flera olika distanser för olika klasser. Dessutom påverkas klubbarnas möjlighet att få ihop rimligt antal lag negativt av uppsplittring. Vi har färre deltagare än Terräng-SM.
 4. DM bör införas på 100km
  Styrelsen anser isåfall att det, utöver en villig arrangör, även behövs ett tillräckligt stort intresse, DM-status känns inte motiverat om det blir för få deltagare, och VDM-klasser avvaktar vi definitivt med att införa tills eventuellt större antal deltagare finns.