Inför vårat Årsmöte lördag 9 mars i Värnamo
27 feb:
Nu är det 1,5 vecka kvar till vårat årsmöte. Anmälan vill vi ha in senast idag enligt kallelsen, men imorgon torsdag går också bra.

Angående VALEN är det glädjande att valberedningen fått fram en kandidat till Ungdomsansvarig, en post som varit vakant under 2012, nämligen Tommy Dahlbom från Nässjö. Däremot är det senaste jag hört att kandidater ännu saknas som ersättare på 2 år respektive 1 år framöver för Anders Andersson och Carl-Gustaf Nilsson som båda lämnar styrelsen. Anders är även tävlingsansvarig, men den nye måste inte ta över det uppdraget (men får gärna) utan det räcker med att vara ledamot, så löser vi tävlingsansvarig-posten inom kommittén. Som läget ser ut nu är Markus A. uppsatt där. Vi behöver även en ny i Valberedningen efter Christer Svensson, Ingvar & Monica har inte lämnat något klart besked ifrån. Vi behöver även fler nominerade till Svenska FIFs årsmöte 23-24 mars i Borås, Småland har 9st platser. I övrigt ska det nog vara klart.

Angående PRISUTDELNING ber vi er observera (om ni inte redan varit inne på hemsidan och gjort det) om er klubb eller någon person i er klubb har pris att hämta. Trevligt ju om personerna själva kommer.

Ni kan även studera Deltagarlistan och se så er anmälan har nått fram. Och efter intresse, även de fyra motioner som inkommit och styrelsens kommentarer på dessa, föredragningslistan, röstlängden samt ekonomin och förslag till Service-avgift 2013. Styrelsen har också två förslag som framkommer av kallelsen, ännu inga fler detaljer om dessa utan det kommer på mötesdagen. Verksamhetsberättelsen kommer först alldeles inpå årsmötet, det jobbas fortfarande med de sista sidorna nu innan den går i tryck.

Välkomna!