Vilka har gått kurser? Vår sammanställning uppdaterad
8 mars:
Vår summering från 2001 och framåt över alla föreningarnas deltagare som gått Barnledar- och ungdomstränarutbildningar är nu uppdaterad. Den är numera uppdelad och med att en ny utbildningsmodell fasats in med början hösten 2011. Sammanställningen är uppdelad klubbvis så man lätt kan se vilka personer inom respektive klubb som gått de olika barnledar- och ungdomstränarutbildningarna.

Tidigare modell till höst-11 | Nya modellen från höst-11