Årsmöte i Värnamo
9 mars:
Idag har vi haft vårat 58e årsmöte, denna gång förlagt på Scandic i Värnamo där 15st klubbar närvarade med 19st ombud med rösträtt, totalt var vi 30st, ungefär som ifjol.


Samling & fika innan mötesförhandlingarna drog igång.

Dagen började med samling & fika 10.15, mötet inleddes kl. 11 och var slut 15.07, paus för lunch 13-14 där det bjöds på lax, potatis, lasange, soppa, smörgås, samt efterätt & kaffe. Prisutdelningen brukar vi lägga in nästan i början på mötet, men den gick nu efter lunchen. Habos Lasse Elfgaard hoppade med kort varsel in som mötesordförande och styrde mötet på ett utmärkt sätt.


Lunch paus.

För en komplett redovisning hänvisas till det kommande protokollet som läggs upp i hemsidans Arkiv efter att ha blivit justerat, men redan nu kan vi meddela att styrelsen fick inte mindre än tre nya personer, Tommy Dahlbom från Nässjö gick in på den under 2012 vakanta posten som Ungdomsansvarig, Rickard Norberg från Tranås gick in som ledamot och likaså Daniel Evaldsson från SK Graal. Daniel dock på 1år medan normala 2år gäller för Tommy & Rickard. Lämnar styrelsen gör Anders Andersson och Carl-Gustaf Nilsson. Anders klev istället in i valberedningen och likaså Mikael Johansson, Oskarshamn. Kvar som ordförande där är Ingvar Ellbring, medan Monica & Christer lämnar.


Mötesförhandlingar.

De fyra motionerna avslogs, dock faktiskt först efter omröstning angående veteranrekorden, vilket inte skett så ofta på våra årsmöten de senaste åren. Omröstning skedde även hur vi skulle göra med Lag-UDM nu när Skol-SM sent placerats samma helg, utfallet blev att finalen ligger kvar denna helg men bara för 11 & 13år, 15års-klassen stryks (i år). Däremot flyttas Lag-DM för seniorer till helgen 17-18 aug, arr oklar men preliminärt ligger Jkpg Friidrottskrets kvar.


Prisbordet.

Styrelseförslaget om Arrangörsavgift 1kr/start för sanktionerade arrangemang, både arena & långlopp, bifölls. Därtill presentation & diskussion kring att starta upp något/några lopp och/eller skaffa sponsorer eller ha annonser på hemsidan som andra möjliga inkomstkällor, men då inget färdigt underlag för detta fanns togs inget särskilt beslut. Budgeten 2013 på -50.000kr godkändes, men en mer långsiktig planering än 1års-budget efterfrågades.

Kallelse | Deltagarlista | Föredragningslista | Röstlängd | Valen Ekonomin | Service-avg. | Motioner med styrelsens svar | Prisutdelning