Spjutlandning med bakänden okej för 13år och yngre
15 maj:
Vid årets förbundsårsmöte handlade en av de inkomna motionerna om att kravet att spjut ska landa med spetsen för att godkännas slopas för 13år och yngre. Syftet är att fler yngre ungdomar ska kunna åka hem från tävlingar med godkända kast. Ju kortare man kastar desto större brukar risken vara för att spjutet landar platt eller med bakänden. Motionen var den mest diskuterade på mötet och utfallet blev ett bifall. Så numera ska kast gjorda av 13åringar eller yngre godkännas även om spjutet landar platt, eller med bakänden först, i båda dessa fall ska man dock mäta ifrån där bakänden var vid landningen. På friidrott.se har man nu presenterat exakt hur den uppdaterade regelformuleringen blir.

Förbundsmötet beslutade också om att tillåta mer reklam på tävlingsdräkterna, dessa regler framgår också på sidan ovan.