Foton på de flesta SmFIF:are uppe på hemsidan
23 maj:
Under "Organisation" i vänstermenyn finns sedan många år tillbaka kontaktuppgifter till styrelse, kommittéer, valberedning, m.m. och även alla som gått högre utbildningar. Nu har de två främsta sidorna med de som är direkt engagerade inom SmFIF på olika sätt uppdaterats med porträttfoton. Förutom att hemsidan blir lite trevligare så kommer det nu även bli lättare att lära känna vilka som egentligen är engagerade inom SmFIF, samt att känna igen dem på möten och ute på tävlingar.