UC / Ledarträff, Växjö

21 okt:
Igår hade vi vår traditionsenliga Ledarträff med klubbarna, som sedan några år tillbaka även kallas något med "UC" då vårat UtvecklingsCentrum, UC Småland, samtidigt passar på att tillfråga klubbledarna var de tänker & tycker om olika aktuella frågor kring hur friidrotten kan utvecklas, både uppifrån det nationella perspektivet och ner genom distrikts- till klubbnivå.

24 st personer deltog (två fler än ifjol) från 15 olika klubbar. Mötets två största punkter handlade om lägesrapport och diskussion kring Projektet "Friidrott i samverkan Småland Blekinge" samt möjlighet att tycka till om förslaget till Svensk Friidrotts nya Verksamhetsinriktning 2014-2020. På agendan stod som vanligt även planering av DM-programmet 2014, presentation av kommittéernas verksamhet och ekonomin, samt några ord från valberedningen. Minnesanteckningar kommer upp på hemsidan senare i veckan.