Kursdeltagarsummering och Veteranrekord uppdaterade
21 dec:
Den deltagarsummering över alla som gått våra och SFIFs barnledar/tränarkurser är nu uppdaterad, liksom tidigare uppdelad i den gamla utbildningsmodellen t.o.m. hösten 2011 och den nya utbildningsmodellen fr.o.m. hösten 2011. Listorna är uppdelade per klubb och Ingela Nilsson har sammanställt.

Göran Graberg har nu också uppdaterat veteranrekorden med resultat t.o.m. 2013 medan Ronny Krönvall därefter har fört in uppdateringarna på Smålands Veteranhemsida.