Årsmöte i Vrigstad

3 mars:
Igår hade vi årsmöte i Vrigstad där 11st olika klubbar var representerade (bottenrekord) med 14st röstberättigade ombud och totalt närvarade 21 personer. Precis som ifjol utsågs Lasse Elfgaard och Markus Andersson till ordf. resp. sekr. för mötet. Verksamhetsberättelsen bläddrades igenom, godkändes och lades till handlingarna. Så även förvaltnings-berättelsen där 2013 slutade på ett underskott om 6 tusen, mot budget -50 tusen, och styrelsen o kassör beviljades ansvarsfrihet i linje med revisorns tillstyrkan.

Sen blickade vi fram mot 2014 där planerad verksamhet presenterades. Michael Ostrelius nämnde att han och Ingela numera har bättre kontakt med klubbarna och kan planera utbildningsverksamheten bättre utifrån faktiskt behov, vilket gett bra resultat fr.o.m. 2013. En satsning på läger inleddes lite ifjol och växlas upp under 2014, UC Småland kommer även satsa på föreningsutveckling under 2014, genomför en Temavecka 5-11 maj för att marknadsföra friidrotten, samt jobbar nu på att få in någon/några projektanställda där klubbarna nu har en vecka på sig att fiska kandidater, annars har vi fått in ett antal intresserade via Arbetsförmedlingen.

Tommy Dahlbom meddelade för ungdomskommitténs räkning att Michael Pettersson, Växjö, ansluter sig till kommittén, medan Josefine & Maria lämnar. Tommy planerar att satsa på utökad Smålandsgemenskap i samband med GM ute i Uddevalla, främst resa och boende, och undrar lite vad klubbar och aktiva tänker & tycker om det. Distriktsmatchen 17år återupptas och kommer gå i Eslöv/Skåne midsommarhelgen. En inomhusmatch 2015 i Växjö ligger också i planeringen.

För Veterankommittén lyfte Ronny Krönvall fram att vi har en mycket bra veteranhemsida, där viktigare delar kommer sparas till folkrörelsearkivet. Han lyfte även frågan om införande av VDM i kastfemkamp och 200m inomhus, vilket mötet verkade positiva till. För statistikkommittén nämnde Markus Andersson bl.a. att utökade möjligheter finns för den statistikdatabas Anders Grönvall byggt upp, och en hand full närvarande klubbar var intresserade av att få klubbstatistik.

Tävlingskommitténs verksamhetsplan behandlades först efter årsmötets avslut, där nämnvärt är att Terräng-DM flyttar från söndagen till lördagen 3 maj och Distriktsmatch har tillkommit 22 juni i Eslöv, därtill fortfarande inte helt klart men det ser nu ut som att Stora VDM kommer gå 2-3 aug inlagt i Sisuspelen och Ränneborgsspelen, medan Stora DM-JDM-UDM går i Alvesta med funktionärshjälp utifrån 31/5-1/6, vilket medför att södra gruppens Lag-UDM-kval prel. läggs helgen innan.

Presentation av verksamhetsplan för 2014 avslutades med styrelseförslag, motioner och budget, inga skarpa förslag eller motioner fanns, men vi planerar att skicka en skrivelse till SFIF angående behovet av ett gemensamt tävlings-administrativt datasystem som fungerar ihop med FRIDA, kan SFIF ta fram ett sådant? Budgeten 2014 ser efter några tunga år väldigt stark ut med +96 tusen, dock mycket utbildningar och läger i siffrorna där utfallet är osäkert.

Sen gick vi vidare till valen, där två nyval skedde till styrelsen, Patrik Eklund (Nybro) och Maria Jonasson (Värnamo) båda på 1års fyllnadsval efter Mats Nyberg och Rickard Norberg. AnnLis Hellsten (ordf), Michael Ostrelius, Ronny Krönvall och Daniel Evaldsson fick förnyat förtroende, medan Tommy Dahlbom valdes på 2år ifjol och därmed kvarstår 1år.

Leif Karlsson omvaldes som revisor, medan suppleanten numera är Dennis Pettersson (tidigare Kent Ekenmo). Valberedningen omvaldes, dvs Ingvar Ellbring som sammankallande och Anders Andersson plus Mikael Johansson som ledamöter, men till nästa år ska ett styrelseförslag på roterande schema med 1 pers/klubb per län tas fram.

Till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 29-30 mars i Umeå har vi fått in 7 nomineringar / intresseanmälningar till våra 9 platser, varav samtliga utsågs samt de återstående 2 släpps om fler intresserade dyker upp. De sju var Jan Bengtsson, Mirela Lillhav och Fredrik Ahlström från IFK Växjö, Markus Andersson från SmFIF samt från Habo FIF-04 Michael Ostrelius, Lasse och Ann-Louice Elfgaard.

Till Smålandsidrottens och SISUs årsmöte 12 april i Jönköping fick styrelsen årsmötets uppdrag att utse ombud, och preliminärt blir det Kjell Nilsson och Mikael Johansson.

Vi uppmärksammade även att Färjestadens Arne Svensson utsetts till "Årets ledare" på Eldsjälsgalan i veckan, samt höll en tyst minut för en av grundarna av Oskarshamns SK, Erik Olsson, som var på väg att fylla 100år men nu lämnat oss.

Bilagor: Kallelse | Deltagarlista | Föredr.lista | Röstlängd | Valen | Prisutdelning | Ekonomi/Budget | Serv-avg