Svensk friidrotts förbundsårsmöte i Umeå
3 april:
I helgen som gått har friidrottsledare från olika delar av landet samlats i Umeå för att fatta beslut om verksamheten. Från Småland representerade Markus Andersson, Michael Ostrelius, Lasse Elfgaard, Ann-Louise Elfgaard, Fredrik Ahlström, Jan Bengtsson och Mirela Lillhav, två av våra nio platser utnyttjades ej.

Vi fick ta ställning till förbundsstyrelsens (FS) förslag på Verksamhetsinriktning 2014-2020, Verksamhetsplan 2014-2015, Varumärkesplattform 2014, reviderade Stadgar för SFIF och stadgemall för SDF, ytterligare ett förslag av FS samt 15st motioner ihop med FS utlåtande. Främst kring motionerna brukar det diskuteras en hel del, nu gick allt jämförelsevis snabbt FS väg, vilket bl.a. innebär följande:

  • För P/F13 femkamp ändras grenen boll till spjut (fr.o.m. 2014)
  • P/F19 får 400mH istället för 300mH som standardgren
  • F17 viktkastning 7,26kg istället för 9,08kg (fr.o.m. inne 2015)
  • Nedslaget vid viktkastning ska mätas från vikthuvudet, oavsett om handtag landar innan.
  • FS kommer bjuda in till en bred diskussion kring hur Mästerskapsstandaret ska beräknas till Förbundsårsmötet -15
  • Grenen 200mH med 5st häckar för P/F13 kommer utvärderas efter säsongen 2015 och presenteras vid FM 2016.
  • FS är på väg att ta fram en ny jämställd- o jämlikhetsplan
  • Regelbokens kapitel G (löpning utanför idrottsplats) kommer förtydligas/förenklas med ändringsförslag till FM 2015

Beträffande valen avgick förbundsordföranden Tomas Riste och ersattes av Björn Eriksson (1 år). Omval (2 år) skedde av ledamöterna Mats Åkerlind och Toralf Nilsson, samt nyval (2 år) av Gunilla Löthagen Sjöstrand och Johan Storåkers. Valdes på 2 år ifjol och således kvarstår på 1 år gör Pia Bosdotter Olsson, Jenny Kallur, Jan Kowalski och Karin Lundgren. Avgick gjorde Curt Högberg och Åke Westerlund.

Här kan ni läsa mer.
www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/fm14/intro.aspx