SM-poäng 2014 - Många Smålandsklubbar ökar
5 nov:
Nyligen presenterades SM-poängen för 2014 på friidrott.se, dessa ligger till grund för följande 2015:

  1. Avgör föreningarnas antal tilläggsröster vid SDF-mötet.
  2. Avgör nivån på medlemsavgiften till Svenska FIF.
  3. Påverkar distriktets antal mandat vid SFIF:s Förbundsårsmöte.
  4. Påverkar SFIF:s ekonomiska stöd till SDF.

För punkterna 3 & 4 kan nämnas att alla distrikt / "valkretsar" har två grundmandat vid Förbundsårsmötet (FM) och en grundnivå på SFIFs ekonomiska stöd, därutöver tilläggsröster som till 50% avgörs av SM-poäng och till 50% av LOK-stöd. Varje tilläggsröst motsvarar också en summa pengar SDF:et får i ökat stöd, i alla fall tidigare, inte bestämt för 2015 ännu.

Småland har de senaste åren, förutom de två grundmandaten, även haft 4-5st tilläggsröster utifrån LOK-stöd och 3-4st tilläggsröster utifrån SM-poäng. Totalt delades det ut ca: 550p till landets alla klubbar varje år och med 45st tilläggsröster utdelade utifrån SM-poäng innebär det att en tilläggsröst motsvarar lite drygt 12p.

Småland har under 2000-talet samlat ihop 35-45st SM-poäng, motsvarande 3-4st tilläggsröster, och ligger nu ungefär på gränsen mellan 3 och 4 tilläggsröster, vi får se var vi landar.

  2014 Röster
SDFmöte
Medlems-
avg. SFIF
2013
IFK Växjö 10 14.50 5 16.000 kr 9 16.00
Högby IF 28 3.50 3 8.000 kr 52 2.00
Habo FIF-04 34 3.25 2 4.000 kr 52 2.00
IK Hakarpspojkarna 34 3.25 2 4.000 kr 52 2.00
Atleticum Växjö SK 34 3.25 2 4.000 kr - -
Kalmar SK 43 2.50 2 4.000 kr 30 3.50
Tranås AIF 43 2.50 2 4.000 kr 65 1.50
Hovslätts IK 54 1.75 2 4.000 kr 58 1.75
Ljungby FIK 58 1.50 2 4.000 kr 73 1.25
Wärnamo SK 76 1.00 2 4.000 kr 73 1.25
Alvesta FI 76 1.00 2 4.000 kr 100 0.75
Apladalens LK 76 1.00 2 4.000 kr 100 0.75
Villstads GIF 76 1.00 2 4.000 kr 100 0.75
Växjö AIS 76 1.00 2 4.000 kr - -
FIK Färjestaden 76 1.00 2 4.000 kr 129 0.25
Oskarshamns SK 109 0.50 2 4.000 kr 81 1.00
IK Hinden 130 0.25 2 4.000 kr 129 0.25
Övriga - - 1 1.800 kr - 1.00
SUMMA SMÅLAND   42.75       36.00

Sett på klubbnivå får de tio främsta klubbarna i landet fyra tilläggsröster vid SDF-årsmötet och 16.000kr i medlemsavgift till SFIF, placerade som 11-20 i landet får tre tilläggsröster och 12.000kr, plac 21-30 får två tilläggsröster och 8000kr, medan övriga klubbar som plockat SM-poäng får en extra röst och 4000kr, klubbar som ej tagit några SM-poäng får nöja sig med en röst vid distriktets årsmöte och 1800kr i årsavgift till SFIF.

Kan tilläggas att SM-poängen främst fungerar som ett mått på "toppbredden" för vår storklubb IFK Växjö, för övriga klubbar handlar siffrorna mer om någon/några enstaka aktiva, som då kan variera mer mellan åren. Detta läge var ännu tydligare tidigare under 2000-talet, Växjös topp i förhållande till övriga Smålandsklubbar var 2002 då de tog 24,50p av Smålands 45,25p = hela 54%. Så sent som 2009 fick de till ett bra år och tog 21p av 44,25p = 47%. Annars har de fallit tillbaka och 2014 års 14,5p är deras lägsta sen år 2000, dock klamrar de sig fortfarande precis kvar bland landets topp-10.

Samtidigt har många Smålandsklubbar där bakom ryckt framåt, inte minst nu 2014 med +8,25p i ökning från fjolårets 20p till nu 28,25p - Växjös andel är därmed nere på 34%. De främsta här är Högby IF 3.5p, Habo FIF-04, IK Hakarpspojkarna och nya Atleticum Växjö SK 3.25p som alla ökar sina poäng ganska mycket och till nya rekordpoäng för alla utom Högby.

Tangerad rekordpoäng 2.5p även för Tranås AIF, medan Kalmar SK backar lite i år till samma nivå. Hovslätts IK har haft mer än årets 1.75p, liksom Wärnamo SK med 1p. Sett fler år bakåt har fler haft högre poäng, men bara jämfört med ifjol så ökar Alvesta FI, Villstad GIF och FIK Färjestaden till 1p. Nya rekord för Ljungby FIK 1,5p (tangerat), Apladalens LK 1p och Växjö AIS 1p, där VAIS nog tar sina första SM-poäng någonsin. Oskarshamns SK & IK Hinden tar också poäng i år.

Det gjorde däremot inte IK Sisu, Bottnaryds IF, SK Graal och Markaryds FK (tog poäng ifjol).

SM-poängs-historik

Beräkning av SM-poäng  
SM-poäng utdelas till föreningen för varje aktiv den har som placerat sig topp-6 på SM enligt tabellen t.v.
Varje aktiv räknas bara EN gång.
Om t.ex. en 19åring blir topp-6 både i P/F19 (0,50p) och i seniorklass (1,00p) får den enbart senior-poängen.
Senior 1.00 p
22-årsjunior 0.75 p
19-årsjunior 0.50 p 
17-årsungdom 0.25 p
16-årsungdom 0.25 p
15-årsungdom 0.25 p