Aktuella föreningsövergångar
14 dec:
Ett nytt tävlingsår inleds den 15 november varje år och för de aktiva som vill byta klubb brukar ungefär hälften göra det i samband med just tävlingsårsskiftet. Då är avgiften lite lägre (300kr istället för 500kr) och skulle klubbarna vara oense räcker det i detta fall med att nya klubben undertecknar ansökan om föreningsbyte, under pågående tävlingsår kallat "karens-övergång" krävs båda föreningarnas underskrifter. Ansökningar ska vara inskickade till Svenska FIF minst en månad innan övergången ska ske.

För ungdomar upp till 13år behövs ingen registrering om föreningsbytet sker vid tävlingsårskiftet, medan det under pågående tävlingsår krävs även för dessa (dock lägre avgift, 100kr). Aktiva som inte alls tävlat för sin tidigare klubb under ett helt tävlingsår är också fria att utan registrering tävla för en ny klubb efter tävlingsårsskiftet.

I och med att ett nytt tävlingsårsskifte nyligen har passerats har SFIFs lista över Karensövergångar 2014 nu blivit definitiv, samtidigt har en lista på Tävlingsårsskiftesövergångar 2014/2015 publicerats, och även en påbörjad lista med Karensövergångar 2015 kommit upp på friidrott.se. Smålands historik har uppdaterats, utom med Karens 2015.