Smålands Bästalista

Genom tiderna
Den 50-bästa som vi gjort tidigare, har vi nu utökat till en 100-Bästa,
samtidigt som den fått en del kompletteringar och rättelser. Det finns
dock en del grenar där vi inte fått ihop 100 st, beroende på att det inte
funnits tillräckligt material att leta i.
Resultaten är som tidigare plockade ur Smålandsbästa från 1940,
och även kollade mot Sverigebästa från 1965. Tidigare resultat är
hämtade ur klubbstatistiker och liknande som vi fått från en del klubbar
men vi har även letat i gamla Jubileumsskrifter m.m.
En del klubbar har vi också besökt och gått igenom deras arkiv.
Vi har även besökt Folkrörelsearkiven i Jönköping , Oskarshamn och Kalmar
samt Kronobergsarkivet i Växjö, där en del klubbar lämnat in gamla
handlingar, i Jönköping har vi även gått igenom Smålands Idrottsför-
bunds gamla klippböcker och protokoll.
Sedan har vi varit på de flesta tidningar i Småland och letat, närmast
efter datum och plats för nådda resultat, men vi har även letat efter
gamla DM-tävlingar och Landskapsmatcher.
Vi har fått stor hjälp av Bengt Holmberg, Rooney Magnusson och
när det gäller kvinnorna har vi fått en del uppgifter av Owe Fröberg.
som samtliga har fört statistiker för Svenska friidrottsförbundet under många år
Vi vill tacka dessa, men även Herbert Jobäcker, alla klubbledare och
andra som på olika sätt har hjälpt oss.
Vi hoppas nu att Du som läser denna skrift kontaktar oss om Du hittar
några fel eller något som fattas.

När det gäller Halv och Marathon kan resultaten ibland vara
osäkra eftersom det förr inte var så noga med banmätningen.
I mångkamperna för män kan det saknas något gammalt resultat beroende
på att vi inte kunnat räkna om dem, därför att vi inte haft tillgång till delresultaten.

På "gamla" resultat kan vi inte garantera att det varit godkänd vind, men
från det att man börjat mäta vinden, har vi inte tagit med medvindsresultat.

När det gäller skoltävlingar har vi bara tagit med Skol-SM.

Vår dokumentation av gamla DM, från 1903 då det gäller män, 1917 för juniorer
och från 1931 för kvinnor, som innehåller de tre bästa i varje gren,
finns nu att tillgå för den som är intresserad
Nu finns även en lista över DM i Terräng från 1909 då vi fann den första tävlingen
När det gäller inomhus finns en lista på de 50 bästa genom tiderna i varje gren för
såväl män som kvinnor, från första DM 1977.

Kettie och Gösta Gustavsson
Storgatan 23 B Tel 0478/20251 070/6702435
365 94 SKRUV E-mail. kettie.gustavsson@gmail.com