Inbjudan till Löptränare och Ungdomstränare 14-17år
7 mars:
Under senaste veckan har två inbjudningar tillkommit till vårens utbildningar. Dels till Löptränarutbildningen som vi kör i Växjö 6-7 april och dels Ungdomstränare 14-17år som är uppdelad i en allmän del 1 och sen en fördjupningsdel 2 där man väljer en grengrupp. Dessa går i 23-24 mars (allmän) respektive 13-14 april (grengrupp) i Göteborg med UC Väst som arrangör. Deltagare från Småland får resebidrag på 400kr/helg. Vi har valt att göra så i år då det ofta varit svårt att få ihop deltagare till 14-17års-kurserna, antalet tränare är ju färre på denna nivån i och med att antalet ungdomar är färre, det är också "ett steg upp" på utbildnings-trappan då förkunskapskravet är att man gått nivån under, dvs Ungdomstränare 10-14år eller liknande. Denna kurs körs därmed ganska sällan, så för intresserade ungdomstränare gäller det nu att passa på! Anmälan vill de ha in redan på söndag 10 mars.