Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND

ORGANISATION

Styrelse mm    Kommittéer    Repr i SFIF    Tränare   

Förbund    Domare    Funktionärer    FC Växjö


SmFIF:s stadgar >>

Vad är och gör Smålands Friidrottsförbund >>

Verksamhetsplan 2018 >>

STYRELSEN 2017 - styrelsen@smfif.se
         

Ordförande o AU

Patrik Eklund
Pukebergarnas Väg 23
382 34 NYBRO
Mob. 073-396 50 82
patrik.15015.eklund@telia.com

 

V.Ordf, Utb.ansv o AU

Michael Ostrelius
C/o Backund Finneryd 2
591 97 FORSERUM
Tel. 070-458 06 70
michael.ostrelius@gmail.com

         

Ungdomsansvarig, deltat

Maria Jonasson
Ulås Källebo
331 97 VÄRNAMO
Tel. 076-848 39 33
maria.jonasson.jonas@spray.se

 

Ungdomsansvarig, delat

Ari Turunen
Kostavägen 12
365 33 LESSEBO
Tel. 076-848 71 64
ari.turunen@telia.com

         

Veteranansvarig

Ronny Krönvall
Svartkråkevägen 15
331 42  VÄRNAMO
Tel: 0370-163 98
Mob. 070-64 70 921
ronny.kronvall@vmomail.se

  Styrelseledamot

AnnLis Hellsten

Homhällevägen 20
572 40  OSKARSHAMN
Tel/Fax: 0491-839 47
Mob. 076-304 18 14
annlis.hellsten@bredband.net
         
  Styrelseledamot

Vakant
 

Hedersledamot

Tommy Ursby
Trädvägen 5
352 53  VÄXJÖ
Tel: 0470-836 74
Mob. 070-638 91 39
tommy.ursby@telia.com

         

Hedersledamot

Arne Olsson
Västergatan 18 D lgh 1101
352 31 VÄXJÖ
Tel: 072-521 90 67 kl.9-21
arneo1936@gmail.com

 

Hedersledamot

Ove Davidsson
Svensgårdsvägen 25
342 34  ALVESTA
Tel: 0472-122 46

         
         
PERSONAL (Får också mail skickade till styrelsen@smfif.se)
         

Kanslist, Kassör, AU,
Webbansv. Sekr. 80%

Markus Andersson
Kungshallsvägen 10 lgh 1202
382 43 NYBRO
Tel: 0481-55 04 04
Mob. 0733-68 84 60
markus.andersson@smfif.se

 

Utbildningssamordnare
UC Småland 25%

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 0470-627 40
Mob. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

         
         
REVISORER
         

Revisor

Leif Karlsson
Sävrarp
330 17 RYDAHOLM
Tel. 0472-202 21
Mob. 070-9999 121
lkkvry@gmail.com

   

Revisorsuppleant

Dennis Pettersson
Idrottsgatan 9
571 41 NÄSSJÖ
Tel. 076-808 05 89

         
         
VALBEREDNING | STYRKORT
         
 

Sammankallande

Anders Franzén
Runvägen 5, 352 50 VÄXJÖ
Mob. 070-668 99 58
an.franzen@telia.com

   

Kalmar SK

         
Sara Vesterberg
Klostergatan 89
553 35 JÖNKÖPING
Mob. 073-535 88 27
sara.vesterberg@hotmail.com
     
         
         

OMBUD Gentemot Svenska Friidrottsförbundet (SF)

         

Tävlingsombud (TO)
Statistikombud (SO)
Kanslipersonal (KP)

Markus Andersson
Kungshallsvägen 10 lgh 1202
382 43 NYBRO
Tel: 0481-55 04 04
Mob. 0733-68 84 60
markus.andersson@smfif.se

 

Utbildningsansvarig (UA)

Michael Ostrelius
C/o Backund Finneryd 2
591 97 FORSERUM
Tel. 070-458 06 70
michael.ostrelius@gmail.com

         

Ungdomsombud (UO)

Maria Jonasson
Ulås Källebo
331 97 VÄRNAMO
Tel. 076-848 39 33
maria.jonasson.jonas@spray.se

 

Veteranombud (VO)

Ronny Krönvall
Svartkråkevägen 15
331 42  VÄRNAMO
Tel: 0370-163 98
Mob. 070-64 70 921
ronny.kronvall@vmomail.se

         
         

OMBUD Gentemot Smålands Idrottsförbund (DF)

         

Utbildningsledare

Michael Ostrelius
C/o Backund Finneryd 2
591 97 FORSERUM
Tel. 070-458 06 70
michael.ostrelius@gmail.com

 

Ungdomsledare

Maria Jonasson
Ulås Källebo
331 97 VÄRNAMO
Tel. 076-848 39 33
maria.jonasson.jonas@spray.se