Startsida

   Organisation

   Föreningar

   Tävlingar

   Statistik

   Rekord

   Priser

   Utmärkelser

   Arkiv

   Historik

   Länkar

 

ÖSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Bildades 1 jan 2022 när Småland, Blekinge och Östergötlands FIF gick samman.
Detta är egentligen Smålands FIFs gamla hemsida, som fortsätter användas tillfälligt under
2022 medan en ny gemensam distriktshemsida byggs upp. Tidsplanen för nya hemsidan blev
förskjuten av RF:s beslut att upphöra med IdrottOnline-hemsidor till årsskiftet 2022/2023.

ORGANISATION

Styrelse mm    Kommittéer    Repr i SFIF    Tränare   

Förbund    Domare    Funktionärer    FC Växjö


Stadgar Östsvenska FIF >>

Äldre material för Smålands FIF:
SmFIF:s stadgar t.o.m. 2021-12-31
Aktivitetskalender 2021 >>

Vad är och gör Smålands Friidrottsförbund >>

Arbetsbeskrivning UC Småland Blekinge >>

INTERIMSSTYRELSE 2022-01-01 - 2022-02-26/Årsmötet - styrelsen@smfif.se
         

Ordförande

Lars Molin
Villa Albertsberg, Idrottsv. 36
374 30 KARLSHAMN
Tel. 0735-40 12 45
larserikolof@hotmail.com

 

Ledamot

Ulrika Pizzeghello
Ör Geboda, 342 64 ÖR
Tel. 0703-78 36 20
ulrika.pizzeghello@smfif.se

         

Ledamot

Marina Karlsson
Bäverstigen 35
571 42 NÄSSJÖ
Tel. 073-843 09 25
minan79@hotmail.com

 

Ledamot

Peter Håkansson
Valsverkaregatan 15
591 62 MOTALA
Tel. 070-22 48 167
pinnen61@telia.com

         

Ledamot

Carl Hedin
Emil Lindells Väg 18B
352 57 VÄXJÖ
Tel. 072-517 77 71
carl.hedin@friidrott.se

 

Ledamot

Ronny Krönvall
Svartkråkevägen 15
331 42  VÄRNAMO
Tel. 070-64 70 921
ronny.kronvall@vmomail.se

         
Ledamot

Stefan Mattsson

Saltkråkevägen 9
393 63 KALMAR
Tel. 070-336 61 22
stefan.mattsson@mail.se
 

Ledamot

Binai Ahmad
Tel. 0435-550 23
binai_ahmad@hotmail.com

         

Adjungerad

Lasse Elfgaard
Klevstugev.28
56436 BANKERYD
Mob. 072-371 18 82
elfgaardlasse@hotmail.com

 

Adjungerad

Ann Axelsson
Värnamovägen 34
553 39 JÖNKÖPING
Mob. 0733-10 40 16
ann.axel@telia.com

         
Adjungerad

Anders Grönvall

Igelkottsvägen 10
553 07 JÖNKÖPING
Mob. 070-952 47 94
a.gronvall@telia.com
     
         
PERSONAL (Får också mail skickade till styrelsen@smfif.se)
         

Kanslist, Kassör, AU,
Webbansv. Sekr. 80%
Arbetsbeskrivningar:
Kanslitjänst >>
Sekreterare >>
Kassör >>

Markus Andersson
Kungshallsvägen 10 lgh 1202
382 43 NYBRO
Tel. 0733-68 84 60
markus.andersson@smfif.se

 

Utbildningssamordnare
25%
Arbetsbeskrivning >>

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 0470-627 40
Mob. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

         

Friidrottsutvecklare 50%, projekt 2019-20
Arbetsbeskrivning >>

Ingemar Hedin
Ekstigen 1
575 35 EKSJÖ
Tel. 073-027 77 70
friidrottsutvecklare@smfif.se

     
         
         
REVISORER (för Smålands FIFs verksamhet 2021)
         

Revisor
Arbetsbeskrivning >>

Leif Karlsson
Sävrarp
330 17 RYDAHOLM
Tel. 0472-202 21
Mob. 070-9999 121
lkkvry@gmail.com

 

Revisor suppleant

Arne Lundblad
Lidvägen 10
352 49 VÄXJÖ
0470-654 71
Mob. 070-284 77 83
lundblad.arne@telia.com

         
         
INTERIMSVALBEREDNING 2022-01-01 - 2022-02-26 | Arbetsbeskrivning >>
         
 

Ordförande

Fredrik Ahlström
IFK Växjö
fredrik.ahlstrom@ifkvaxjo.se

   

Per Falkman
Wärnamo SK
per.falkman53@gmail.com

         
  Suzanne Wiberg
Kalmar SK
suzanne.wiberg@gmail.com
  Rolf Trulsson
Blekinge
Tel. 070-828 01 45
trullerolf@gmail.com
         
  Fredrik Nordenberg
Linköpings GIF
Tel. 070-384 32 00
ordf@lgif.se
     
         

OMBUD Gentemot Svenska Friidrottsförbundet (SF)

         

Tävlingsombud (TO)
Statistikombud (SO)
Kanslipersonal (KP)

Markus Andersson
Kungshallsvägen 10 lgh 1202
382 43 NYBRO
Tel. 0733-68 84 60
markus.andersson@smfif.se

 

Utbildningsansvarig (UA)

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 0470-627 40
Mob. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

         

Ungdomsombud (UO)

Carl Hedin
Emil Lindells Väg 18B
352 57 VÄXJÖ
Tel. 072-517 77 71
carl.hedin@friidrott.se

 

Veteranombud (VO)

Ronny Krönvall
Svartkråkevägen 15
331 42  VÄRNAMO
Tel. 070-64 70 921
ronny.kronvall@vmomail.se

         
         

OMBUD Gentemot RF-SISU Småland

         

Utbildningsledare

Ingela Nilsson
Evedalsvägen 94
352 42 VÄXJÖ
Tel. 0470-627 40
Mob. 070-349 92 77
ingelanilsson56@hotmail.com

 

Ungdomsledare

Carl Hedin
Emil Lindells Väg 18B
352 57 VÄXJÖ
Tel. 072-517 77 71
carl.hedin@friidrott.se